Doanh số Honda City

Honda City 2023 vẫn dẫn đầu phân khúc bán ra tháng 5

Honda City 2023 vẫn dẫn đầu phân khúc bán ra tháng 5

Năm xe dẫn đầu doanh số xe gầm thấp tháng 5 chủ yếu ôtô cỡ B, trong đó xe Nhật đóng góp 4 đại diện. Mẫu Xe Bắc Trung  Nam Tổng Honda City 469 316 250 1035 Hyundai Accent - - - 960 Toyota Vios 252 114 220 586 Mazda 3 161 77 167 405 Mazda …